1. 1
  Bedeutung: inbjudan
  anmodan uppmaning inbjudning påstötning vink propå skamligt förslag förslag invit
 1. 2
  Bedeutung: första steget
  förslag uppslag utspel tändande gnista gnista tilltag
  incitament eggelse tillskyndan igångsättning impuls initiativ
 2. 3
  Bedeutung: uppslag
  förslag projekt plan utkast innovation infall
  hugskott snilleblixt ljus idé inspiration talgdank idé
 3. 4
  Bedeutung: antagen sats
  antagande förmodan förutsättning gissning teori
  förslag arbetshypotes förklaringsförsök hypotes
 4. 5
  Bedeutung: framställning
  anhållan förfrågan förslag yrkande hemställan
 1. 6
  Bedeutung: hemställan
  framställan förslag proposition motion petition
  anhållan inlaga begäran framställning
 2. 7
  Bedeutung: ämne
  uppgift sak punkt föremål problem angelägenhet
  ärende förhållanden förslag frågeställning fråga
 3. 8
  Bedeutung: utkast
  skiss plan projekt uppslag propå koncept
  antydan inrådan idé andragande råd förslag
 4. 9
  Bedeutung: yrkan
  hemställan proposition motion petition
  framställning hänvändelse förslag
 5. 10
  Bedeutung: erbjudande
  anbud offert invit förslag
 1. 11
  Bedeutung: anbud
  offert förslag löfte erbjudande
 2. 12
  Bedeutung: yrkande
  fordran hemställan äskan krav begäran anhållan framställning
  förslag motion inlaga anmodan proposition yrkan
 3. 13
  Bedeutung: idé
  plan projekt impuls förslag utkast initiativ upprinnelse
  uppränning konception utväg utgångspunkt incitament tips uppslag
 4. 14
  Bedeutung: maning
  råd anmodan uppfordran anfordran inrådan påstötning påminnelse vädjan
  invit kallelse tillsägelse befallning order förslag uppmaning
 1. 15
  Bedeutung: fråga
  angelägenhet ämne sak spörsmål problem
  frågeställning förslag uppgift ärende
 2. 16
  Bedeutung: plan
  ordning handlingsschema föredragningslista dagordning tablå
  projekt skiss kalkyl förslag program
 3. 17
  Bedeutung: förslag i riksdagen
  förslag framställning yrkande motion
 4. 18
  Bedeutung: utlåtande
  yttrande förslag promemoria remissvar petition
  skrivelse inlaga utredning memorial betänkande
 5. 19
  Bedeutung: diskret undersökning
  antydan sondering försöksballong proposition
  förslag försök lockbete trevare
 6. 20
  Bedeutung: uppmaning
  initiativ instigation förslag uppslag föranstaltande anstiftan medverkan
  uppmuntran förvållande vållande impuls ingivelse tillskyndan
 7. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für förslag
 • anderes Wort für förslag
 • Bedeutung von förslag

Synonyme vor und nach förslag

 • förskrämd
 • förskyllan
 • förskämd
 • förskära
 • förskärare
 • försköna
 • förskönad
 • förskönande
 • förskönande skimmer
 • försköning
 • förslag
 • förslagen
 • förslagenhet
 • förslagsvis
 • förslappa
 • förslappad
 • förslappas
 • förslappning
 • förslava
 • förslita
 • förslitning

beliebte Synonyme

 • anmodan (inbjudan)
 • uppmaning (inbjudan)
 • inbjudning (inbjudan)
 • påstötning (inbjudan)
 • vink (inbjudan)
 • propå (inbjudan)
 • skamligt förslag (inbjudan)
 • invit (inbjudan)
 • uppslag (första steget)
 • utspel (första steget)