1. Frage (Sache)
  2. Körper (Sache)
  3. Thema (Sache)
  4. Problem (Sache)
  5. Element (Sache)
  6. Wesen (Sache)
  7. Gegenstand (Sache)
  8. Gestalt (Sache)
  9. Objekt (Sache)
  10. Produkt (Sache)