1. 1
  Bedeutung: styvna
  hårdna tjockna frysa valna domna stanna sätta sig stadga sig bli fastare koagulera stelna
 1. 2
  Bedeutung: hejda
  stoppa bromsa hämma
  stämma hindra stanna
 2. 3
  Bedeutung: dröja
  fördröja sig förbli bida
  uppehålla sig bli kvar stanna
 3. Anzeige
 4. 4
  Bedeutung: hejda sig
  bli stående hålla stå stilla lägga bi göra halt
  rasta pausera parkera stanna
 5. 5
  Bedeutung: upphöra
  sluta avstanna stagnera stelna köra fast
  fastna stocka sig gå trögt stanna
 1. 6
  Bedeutung: vila
  stanna strejka inte gå
  inte fungera ligga nere stå
 2. 7
  Bedeutung: stoppa
  stanna hindra återhålla mota hålla tillbaka stå i vägen för stävja
  försinka uppehålla avbryta obstruera göra patt hejda
 3. 8
  Bedeutung:
  landa stanna sluta dimpa ned
  få sin tillflykt slå sig ner finna sig tillrätta hamna
 4. 9
  Bedeutung: hugga tag
  fixeras köra fast låsa sig häfta vid komma i klämma stanna
  fästa sitta fast fatta tag haka upp sig fastna
 5. 10
  Bedeutung: dröja sig kvar
  stanna göra uppehåll vila hålla stilla
  hålla stoppa göra halt dröja
 1. 11
  Bedeutung: dreja bi
  brassa back stoppa stanna kovända dreja
 2. 12
  Bedeutung: befinna sig
  uppehålla sig finnas vara bo stanna röra sig
  anträffas ha sitt tillhåll dväljas kampera residera vistas
 3. 13
  Bedeutung: ha sitt hem
  ha sin hemvist vistas dväljas uppehålla sig husera kampera stanna vara mantalsskriven
  hyra vara inhyst logera residera ha sin adress slå ned sina bopålar bo
 4. 14
  Bedeutung: uppställa
  ställa ifrån sig stanna förvara fordon förvara parkera
 1. 15
  Bedeutung: sova
  ligga över stanna finna nattkvarter logera
  kinesa kvarta övernatta
 2. 16
  Bedeutung: uppehålla sig
  befinna sig vistas finnas vara bo dväljas stanna ha sitt tillhåll residera
  gästa hälsa på hos vara stationerad vara placerad dröja vid fästa sig vid haka upp sig på uppehålla
 3. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für stanna
 • anderes Wort für stanna
 • Bedeutung von stanna

Synonyme vor und nach stanna

 • standard
 • standard-
 • standardisera
 • standardiserad
 • standardisering
 • standardmått
 • standardvara
 • standert
 • stank
 • stann-
 • stanna
 • stanna borta
 • stanna kvar
 • stanna på sin kompetensnivå
 • stanna upp inför
 • stannad
 • stannad i växten
 • stannande
 • stanniol
 • stans
 • stansa

beliebte Synonyme

 • hårdna (styvna)
 • tjockna (styvna)
 • frysa (styvna)
 • valna (styvna)
 • domna (styvna)
 • sätta sig (styvna)
 • stadga sig (styvna)
 • bli fastare (styvna)
 • koagulera (styvna)
 • stelna (styvna)