1. 1
  Bedeutung: ge standardförbättring
  uppflytta på en högre nivå förbättra förhöja förkovra fördjupa förädla förfina kultivera odla främja utveckla höja
 1. 2
  Bedeutung: bruka
  odla hålla i skick vårda kultivera hävda
 2. 3
  Bedeutung: adla
  höja förfina odla utbilda förkovra
  fullkomna främja sublimera förädla
 3. Anzeige
 4. 4
  Bedeutung: utbilda
  uppöva förkovra förbättra fullända fortbilda odla kultivera bringa till mognad
  få att mogna öka stärka höja prestationsförmågan fullfölja fullborda utveckla
 5. 5
  Bedeutung: bryta sig fram
  bana väg genombryta plöja röja
  uppodla odla bryta
 1. 6
  Bedeutung: frigöra
  isolera odla utarbeta raffinera renodla
 2. 7
  Bedeutung: ploga
  fåra lägga upp en tilta gräva fåror ärja bruka odla
  röja bana sig väg arbeta sig genom tränga fram genom plöja
 3. 8
  Bedeutung: sätta
  gräva ner beså odla plantera
 4. 9
  Bedeutung: uppodla
  utbilda utveckla dana vårda fostra uppöva
  underhålla upparbeta förädla förbättra odla
 5. 10
  Bedeutung: dra upp
  beså plantera föröka
  kultivera frambringa odla
 1. 11
  Bedeutung: föda
  mata ge näring åt göda upp nära
  fostra odla förädla uppföda
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Wörter ähnlich wie odla

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für odla
 • anderes Wort für odla
 • Bedeutung von odla

Synonyme vor und nach odla

 • odelbar
 • odemokratisk
 • odigererad
 • odiplomatisk
 • odisciplinerad
 • odiskutabel
 • odisputabel
 • odiös
 • odjur
 • odjur i människohamn
 • odla
 • odlad
 • odlad mark
 • odlare
 • odling
 • odlingsbar
 • odlingsepok
 • odogmatisk
 • odontolog
 • odryg
 • odräglig

beliebte Synonyme

 • uppflytta på en högre nivå (ge standardförbättring)
 • förbättra (ge standardförbättring)
 • förhöja (ge standardförbättring)
 • förkovra (ge standardförbättring)
 • fördjupa (ge standardförbättring)
 • förädla (ge standardförbättring)
 • förfina (ge standardförbättring)
 • kultivera (ge standardförbättring)
 • främja (ge standardförbättring)
 • utveckla (ge standardförbättring)