1. 1
  Bedeutung: stämma upp
  börja sjunga intonera infalla i höja klämma i med stämma
 1. 2
  Bedeutung: pryda
  pynta utsmycka utsira sira utstoffera besätta garnera
  ornera dekorera försköna höja förgylla ge glans åt smycka
 2. 3
  Bedeutung: göra intensivare
  påskynda stegra accelerera öka höja
  driva upp skärpa förtäta intensifiera
 3. Anzeige
 4. 4
  Bedeutung: höja sig
  lyfta sig flyga upp svinga sig upp lätta få luft under vingarna stiga svälla pösa
  jäsa hävas häva sig växa resa sig välva sig höja
 5. 5
  Bedeutung: ge standardförbättring
  uppflytta på en högre nivå förbättra förhöja förkovra fördjupa förädla
  förfina kultivera odla främja utveckla höja
 1. 6
  Bedeutung: uppstämma
  utbringa höja
 2. 7
  Bedeutung: göra starkare
  förstärka höja
 3. 8
  Bedeutung: öka
  stegra uppdriva upptrissa
  uppjustera upptaxera höja
 4. 9
  Bedeutung: lyfta
  flytta upp hissa upp resa sträcka i vädret
  upphöja elevera höja
 5. 10
  Bedeutung: befrämja
  befordra hjälpa föra fram framdriva verka för bidra till förbättra höja
  påskynda lätta gagna stärka gynna uppmuntra främja
 1. 11
  Bedeutung: framställa i större skala
  utvidga vidga utbreda utöka bredda öka
  stegra höja agrandera projiciera förstora
 2. 12
  Bedeutung: stegra
  öka utöka skärpa understryka höja
  koncentrera reläa potentiera förstärka
 3. 13
  Bedeutung: adla
  höja förfina odla utbilda förkovra
  fullkomna främja sublimera förädla
 4. 14
  Bedeutung: föreslå
  proponera höja utbringa
 1. 15
  Bedeutung: börja sjunga
  utbrista i intonera höja häva upp sin röst
  låta höra anslå en ton uppstämma
 2. 16
  Bedeutung: uppge
  höja utbrista i frambringa
  ge ifrån sig utstöta upphäva
 3. 17
  Bedeutung: ge ifrån sig
  frambringa utbrista i utstöta
  höja upphäva uppge
 4. 18
  Bedeutung: luta
  sänka höja vika böja
 5. 19
  Bedeutung: förstora
  utvidga förlänga förmera utveckla förkovra förbättra höja utöka
  bidra till föröka mångfaldiga spä på ösa på tillägga öka
 6. 20
  Bedeutung: göra lättare
  lyfta höja starta vinda upp ankaret
  kasta loss segla lätta
 7. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für höja
 • anderes Wort für höja
 • Bedeutung von höja

Synonyme vor und nach höja

 • högtryck
 • högtstående
 • högtsyftande
 • högvatten
 • högvattenmärke
 • högvuxen
 • högvälboren
 • högväxt
 • högättad
 • högönsklig
 • höja
 • höja känsligheten
 • höja prestationsförmågan
 • höja sig
 • höja sitt glas
 • höja stegvis
 • höja temperaturen
 • höja till en högre nivå
 • höja till skyarna
 • höja upp
 • höja valutan

beliebte Synonyme

 • börja sjunga (stämma upp)
 • intonera (stämma upp)
 • infalla i (stämma upp)
 • klämma i med (stämma upp)
 • stämma (stämma upp)
 • pynta (pryda)
 • utsmycka (pryda)
 • utsira (pryda)
 • sira (pryda)
 • utstoffera (pryda)