1. 1
  Bedeutung: orientera sig
  göra sig bekant med sätta sig in i känna sig för rekognoscera göra sig hemmastadd med finna sig till rätta orientera
 1. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für finna

151 gefundene Synonyme in 14 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: fatta
  förstå begripa se veta finna märka förnimma komma till insikt om
  komma till den slutsatsen vara på det klara med erkänna för sig själv få upp ögonen för genomskåda sluta sig till inse
 • 2
  Bedeutung: finnas
  vara till vara existera givas stå att få föreligga
  förefinnas förekomma uppträda figurera finna
 • 3
  Bedeutung: finna sig i
  acceptera svälja hålla tillgodo med tala stå ut med fördraga uthärda
  hålla stånd mot gå med på foga sig försona sig nöja sig resignera finna
 • 4
  Bedeutung: finna sig
  återvinna fattningen bibehålla fattningen bli herre över situationen vara herre över situationen
  visa sig situationen vuxen inte tappa koncepterna finna

Synonyme für till

15 gefundene Synonyme in 5 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: ihop
  till fast stängd tillsluten igen
 • 2
  Bedeutung: ytterligare
  ännu en till
 • 3
  Bedeutung: åt
  mot till
 • 4
  Bedeutung: för
  för till

Synonyme für rätta

138 gefundene Synonyme in 14 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: genomse
  genomläsa genomarbeta gå över förklara behandla
  penetrera preparera rätta genomgå
 • 2
  Bedeutung: avpassa
  rätta foga
 • 3
  Bedeutung: skäl
  grund orsak anledning berättigande riktighet billighet reson
  rimlighet rättvisa rätta rätt befogenhet behörighet fog
 • 4
  Bedeutung: beriktiga
  rätta korrigera utvidga
  tillägga förbättra emendera

Wörter ähnlich wie finna sig till rätta

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für finna sig till rätta
 • anderes Wort für finna sig till rätta
 • Bedeutung von finna sig till rätta

Synonyme vor und nach finna sig till rätta

 • finna medel till
 • finna nattkvarter
 • finna ngn skyldig
 • finna njutning i
 • finna nöje i
 • finna på
 • finna rätta platsen för
 • finna sig
 • finna sig i
 • finna sig i situationen
 • finna sig till rätta
 • finna sig tillrätta
 • finna sig väl tillrätta
 • finna smak i
 • finna tillfredsställelse i
 • finna utvägar till
 • finna välbehag i
 • finnas
 • finnas att få
 • finnas existera
 • finnas hos

beliebte Synonyme

 • göra sig bekant med (orientera sig)
 • sätta sig in i (orientera sig)
 • känna sig för (orientera sig)
 • rekognoscera (orientera sig)
 • göra sig hemmastadd med (orientera sig)
 • orientera (orientera sig)