1. 1
  Bedeutung: förhindra
  förekomma förebygga avhålla avvärja avvända parera avstyra bekämpa lägga hinder i vägen försvåra omöjliggöra vålla svårigheter vålla avbräck vålla olägenheter hindra
 1. 2
  Bedeutung: ske
  tima inträffa äga rum passera förekomma förefalla tilldra sig föregå
  träffa drabba vederfaras bege sig komma till uppkomma hända
 2. 3
  Bedeutung: hindra
  avvärja stävja träda hindrande emellan avhålla omöjliggöra
  omintetgöra förekomma förebygga förhindra
 3. 4
  Bedeutung: inträffa
  äga rum hända ske förekomma
 4. 5
  Bedeutung: tillmötesgå
  möta på halva vägen i förväg uppfylla förekomma
 1. 6
  Bedeutung: anträffas
  träffas finnas existera förefinnas brukas nyttjas användas begagnas
  uppträda ses växa visa sig framträda figurera förekomma
 2. 7
  Bedeutung: komma i förväg
  hinna före förekomma
 3. 8
  Bedeutung: förebygga
  hindra avvända avvärja undvika hålla på avstånd
  gäcka bräda prevenera förekomma
 4. 9
  Bedeutung: antecipera
  förekomma gå ngt i förväg föregripa
 5. 10
  Bedeutung: hända
  inträffa föregå försiggå ske
  ifrågakomma förekomma föreligga förefalla
 1. 11
  Bedeutung: finnas
  vara till vara existera givas stå att få föreligga
  förefinnas förekomma uppträda figurera finna
 2. 12
  Bedeutung: uppträda
  göra tjänst som förekomma synas skylta
  agera framträda skymta figurera
 3. 13
  Bedeutung: framträda
  visa sig förekomma finnas synas
  uppstiga anmäla sig ge sig till känna uppträda
 4. 14
  Bedeutung: avstyra
  hejda hindra avvända hålla på avstånd
  förebygga förekomma parera avvärja
 5. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für förekomma
 • anderes Wort für förekomma
 • Bedeutung von förekomma

Synonyme vor und nach förekomma

 • föregående liv
 • föregångare
 • föregångs-
 • föregångsman
 • föreha
 • föreha onda anslag
 • förehava
 • förehavande
 • förehavanden
 • förehålla
 • förekomma
 • förekomma ngn
 • förekommande
 • förekomst
 • förekomstställe
 • föreligga
 • föreliggande
 • förelägga
 • föreläggande
 • föreläsa
 • föreläsare

beliebte Synonyme

 • förebygga (förhindra)
 • avhålla (förhindra)
 • avvärja (förhindra)
 • avvända (förhindra)
 • parera (förhindra)
 • avstyra (förhindra)
 • bekämpa (förhindra)
 • lägga hinder i vägen (förhindra)
 • försvåra (förhindra)
 • omöjliggöra (förhindra)