1. 1
  Bedeutung: inkallelse
  sammankallande stämning tillsägelse att infinna sig order befallning anmodan anmaning kallelse
 1. 2
  Bedeutung: pliktbud
  befallning uppmaning imperativ
 2. 3
  Bedeutung: stadga
  bestämmelse norm rättesnöre befallning bud
  order reglemente stipulation förständigande föreskrift
 3. Anzeige
 4. 4
  Bedeutung: diktamen
  påbud befallning diktat
 5. 5
  Bedeutung: påbud
  förordning stadgande stadga kungörelse befallning
  beslut bud diktat dekret
 1. 6
  Bedeutung: maning
  råd anmodan uppfordran anfordran inrådan påstötning påminnelse vädjan
  invit kallelse tillsägelse befallning order förslag uppmaning
 2. 7
  Bedeutung: instruktion
  order förordning föreskrift ordination uppgift förständigande befallning
  stadgande påbud beslut dom utslag tillsägelse åläggande
 3. 8
  Bedeutung: förordning
  bestämmelse föreskrift stadga ukas reglemente kungörelse bud
  dekret edikt befallning diktat order påbud
 4. 9
  Bedeutung: upplysning
  förklaring meddelande underrättelse avgörande svar klargörande svar
  order befallning anvisning besked
 5. 10
  Bedeutung: kommando
  diktat imperativ maktspråk befallning
 1. 11
  Bedeutung: order
  påbud bud tillsägelse uppmaning befallning
 2. 12
  Bedeutung: föreskrift
  åläggande förständigande anvisning bestämmelse
  dekret ukas befallning
 3. 13
  Bedeutung: uppgift
  syssla åliggande värv tjänst ämbete mission ärende order
  kallelse anmodan tillsägelse befallning instruktion uträttning uppdrag
 4. 14
  Bedeutung: uppmaning
  befallning åläggande förständigande anmodan föreskrift kommando
  kallelse anmaning uppfordran påstötning tillsägelse
 5. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Wörter ähnlich wie befallning

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für befallning
 • anderes Wort für befallning
 • Bedeutung von befallning

Synonyme vor und nach befallning

 • bedöva
 • bedövad
 • bedövande
 • bedövas
 • bedövning
 • beediga
 • befalla
 • befalla över
 • befallande
 • befallare
 • befallning
 • befallningsman
 • befara
 • befatta sig med
 • befattning
 • befattningsbeskrivning
 • befattningshavare
 • befinna sig
 • befinna sig i horisontalläge
 • befinna sig i utveckling
 • befinnande

beliebte Synonyme

 • sammankallande (inkallelse)
 • stämning (inkallelse)
 • tillsägelse att infinna sig (inkallelse)
 • order (inkallelse)
 • anmodan (inkallelse)
 • anmaning (inkallelse)
 • kallelse (inkallelse)
 • uppmaning (pliktbud)
 • imperativ (pliktbud)
 • bestämmelse (stadga)