1. 1
  Bedeutung: hemsända
  avskeda upplösa förbandet permittera avmönstra hemförlova
 1. 2
  Bedeutung: stöta ifrån sig
  bortstöta bortdriva driva ifrån sig inte vilja veta av stänga sin dörr för avvisa förkasta förneka
  överge avskeda inte vidkännas repudiera stryka ur testamentet avsäga sig släktskapen med förskjuta
 2. 3
  Bedeutung: peta
  sparka avskeda focka
 3. Anzeige
 4. 4
  Bedeutung: tillf försätta ur tjänst
  friställa entlediga permittera
  avskeda utspärra suspendera
 5. 5
  Bedeutung: avsätta
  ge avsked göra sig fri från avskeda utmönstra
  utesluta relegera isolera skilja
 1. 6
  Bedeutung: såga av
  utesluta göra sig av med avskeda stänga ute
  focka klippa av säga upp bekantskapen med såga
 2. 7
  Bedeutung: slå ut
  focka utmanövrera avskeda
  göra sig av med tränga undan peta
 3. 8
  Bedeutung: friställa
  entlediga avskeda suspendera permittera
 4. 9
  Bedeutung: ge avsked
  entlediga avsätta avfärda avvisa visa ifrån sig ge sparken köra på dörren focka
  peta uppsäga sparka ge silkessnöret köra bort friställa avskeda
 5. 10
  Bedeutung: skilja från tjänsten
  avskeda suspendera störta från tronen
  detronisera destituera avsätta
 1. 11
  Bedeutung: avskilja
  utskilja undanröja röja ur vägen utmönstra lägga åt sidan skjuta åt sidan utesluta
  eliminera avskeda utrensa utmanövrera avvända avlägsna
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für avskeda
 • anderes Wort für avskeda
 • Bedeutung von avskeda

Synonyme vor und nach avskeda

 • avsiktligt
 • avsiktligt felslut
 • avsiktligt framkallande
 • avsiktslös
 • avsiktslöst
 • avskaffa
 • avskaffad
 • avskalad
 • avskavd
 • avsked
 • avskeda
 • avskedad
 • avskedsansökan
 • avskedshälsning
 • avskedstagande
 • avskeppa
 • avskicka
 • avskild
 • avskild från yttervärlden
 • avskildhet
 • avskilja

beliebte Synonyme

 • upplösa förbandet (hemsända)
 • permittera (hemsända)
 • avmönstra (hemsända)
 • hemförlova (hemsända)
 • bortstöta (stöta ifrån sig)
 • bortdriva (stöta ifrån sig)
 • driva ifrån sig (stöta ifrån sig)
 • inte vilja veta av (stöta ifrån sig)
 • stänga sin dörr för (stöta ifrån sig)
 • avvisa (stöta ifrån sig)