1. 1
  Bedeutung: angelägenhet
  fråga problem ämne ärende spörsmål
 1. 2
  Bedeutung: avdelning
  led del stycke period område gebit
  ämne sak punkt moment avsnitt kapitel
 2. 3
  Bedeutung: stoff
  ämne innebörd handling tankar
  tankegång mening kontenta innehåll
 3. Anzeige
 4. 4
  Bedeutung: anlag
  stoff ämne virke
  tåga beskaffenhet gry
 5. 5
  Bedeutung: början
  upphov begynnelse ansats anledning rot
  ämne embryo upprinnelse sak i sin linda frö
 1. 6
  Bedeutung: problem
  ämne angelägenhet fråga frågeställning
 2. 7
  Bedeutung: mål
  objekt orsak ämne stoff ändamål
  avsikt anledning skottavla föremål
 3. 8
  Bedeutung: område
  yrkesgren gren gebit bransch profession kall specialitet ämne
  genre disciplin kategori hantverk stark sida sak fack
 4. 9
  Bedeutung: vetenskap
  lärdomsgren fack ämne disciplin
 5. 10
  Bedeutung: lära
  fack ämne disciplin fakultet
  doktrin teori vetenskap
 1. 11
  Bedeutung: material
  ämne grundämne råvara materia urämne
  gods massa virke stoff
 2. 12
  Bedeutung: fråga
  angelägenhet ämne sak spörsmål problem
  frågeställning förslag uppgift ärende
 3. 13
  Bedeutung: fack
  gren läroämne disciplin fakultet ämne
 4. 14
  Bedeutung: föremål
  motiv tema titel innehåll röd tråd fråga
  problem spörsmål text ärende punkt ämne
 1. 15
  Bedeutung: materia
  substans grundämne beståndsdel element
  embryo frö ämne
 2. 16
  Bedeutung: tvisteämne
  ämne fråga förhållande omständighet
  angelägenhet affär historia sak
 3. 17
  Bedeutung: råmaterial
  råprodukt obearbetat produktionsmedel utgångsprodukt virke ämne
  massa halvfabrikat ingrediens råvara
 4. 18
  Bedeutung: post
  nummer fråga ämne sak punkt
 5. 19
  Bedeutung: omgivning
  ämne element miljö atmosfär medium
 6. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Wörter ähnlich wie ämne

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für ämne
 • anderes Wort für ämne
 • Bedeutung von ämne

Synonyme vor und nach ämne

 • ämbetslokal
 • ämbetsman
 • ämbetsmanna-
 • ämbetsmannamässig
 • ämbetsrum
 • ämbetsskrud
 • ämbetsstil
 • ämbetsverk
 • ämna
 • ämna för
 • ämne
 • ämnesord
 • ämnessven
 • än
 • än det andra
 • än det ena
 • än en gång
 • än i dag
 • än i denna stund
 • än si än så
 • än så länge

beliebte Synonyme

 • fråga (angelägenhet)
 • problem (angelägenhet)
 • ärende (angelägenhet)
 • spörsmål (angelägenhet)
 • led (avdelning)
 • del (avdelning)
 • stycke (avdelning)
 • period (avdelning)
 • område (avdelning)
 • gebit (avdelning)