5 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: fast anställd [a]
på stat, värvad, kader, yrkesmilitär, stamanställd