1. 1
  Bedeutung: obetydliga
  inte fullvuxna ynkliga låga oansenliga späda diminutiva
  minimala mikroskopiska mini- mikro- små
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme vor und nach ynkliga

 • yngre
 • yngre deltagare
 • yngre medlem
 • yngre släktled
 • ynk
 • ynka
 • ynka sig
 • ynkedom
 • ynklig
 • ynklig figur
 • ynkliga
 • ynklighet
 • ynkligt
 • ynkrygg
 • ynnest
 • ynnestbevis
 • yoghurt
 • yppa
 • yppa sig
 • ypperlig
 • ypperlig kondition