5 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: status quo [n]
nuvarande läge, oförändrat tillstånd, som det är, vid det gamla, status (u)

Synonyme für vid

9 gefundene Synonyme in 9 Gruppen

Synonyme für det

4 gefundene Synonyme in 4 Gruppen

Wörter ähnlich wie vid det gamla