7 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: välta [v]
vända upp och ned på, välva runt, kasta omkull, bringa ur jämvikt, tippa, slå omkull, stjälpa

Synonyme für välva

3 gefundene Synonyme in 3 Gruppen

Synonyme für runt

1 gefundene Synonyme in 1 Gruppen