1. 1
  Bedeutung: deltaga
  hylla sig till förena sig med förorda
  sekundera uttala sitt gillande stödja
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für uttala

97 gefundene Synonyme in 8 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: anföra
  andraga uttala ge uttryck åt formulera utlägga klarlägga framlägga utveckla
  förklara framvisa visa åskådliggöra skildra berätta framställa
 • 2
  Bedeutung: framhära
  förevisa överbringa befordra uträtta uttala framsäga utföra
  deklamera exekvera spela lansera framlägga framföra
 • 3
  Bedeutung: tillkännage
  förkunna kungöra proklamera beteckna som uttala utlåta sig påstå betyga
  bedyra deklarera försäkra ange uppge anföra förklara
 • 4
  Bedeutung: tala
  säga anföra andraga nämna hävda dra fram komma fram med framhålla
  förklara påstå uppge uttala deklarera tillkännage yttra

Synonyme für gillande

74 gefundene Synonyme in 9 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: genklang
  resonans eko sympati gillande förståelse
  anslutning mottagande reaktion gensvar
 • 2
  Bedeutung: gensvar
  anklang gillande tillslutning bifall förståelse
  anslutning sympati gehör genklang
 • 3
  Bedeutung: erkännande
  lovord beröm gillande tillfredsställelse applåd furor
  ovationer ovation handklappningar bifallsstorm bifallsyttring bifall
 • 4
  Bedeutung: samtycke
  godkännande instämmande stöd gillande anslutning god mening
  ja-rop sanktion tillstånd acklamation bifall

Synonyme vor und nach uttala sitt gillande

 • uttala en önskan
 • uttala ett tack
 • uttala med h-ljud
 • uttala sig
 • uttala sig i förväg
 • uttala sig mot
 • uttala sig om
 • uttala sig ringaktande om
 • uttala sin tacksamhet
 • uttala sin uppskattning
 • uttala sitt gillande
 • uttala som sin mening
 • uttalad
 • uttalande
 • uttalsstyrka
 • uttaxera
 • uttaxerad summa
 • uttaxering
 • uttittad
 • uttjatad
 • uttjänt