1. 1
  Bedeutung: höja sig
  uppstiga skjuta upp tränga upp gå till väders lyfta häva sig resa sig
  välva sig framträda uppdyka avancera klättra uppåt göra karriär stiga
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für tränga

68 gefundene Synonyme in 9 Gruppen

Synonyme für upp

5 gefundene Synonyme in 1 Gruppen

Synonyme vor und nach tränga upp

 • tränga in
 • tränga in i
 • tränga inpå
 • tränga ner
 • tränga sig fram
 • tränga sig fram genom
 • tränga sig in
 • tränga sig inpå
 • tränga sig på
 • tränga undan
 • tränga upp
 • tränga ut
 • tränga ut från marknaden
 • trängande
 • trängande behov
 • trängas
 • trängd
 • trängfartyg
 • trängning
 • trängsel
 • trängta