14 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: höja sig [v]
uppstiga, skjuta upp, tränga upp, gå till väders, lyfta, häva sig, resa sig, välva sig, framträda, uppdyka, avancera, klättra uppåt, göra karriär, stiga

Synonyme für tränga

9 gefundene Synonyme in 9 Gruppen

Synonyme für upp

1 gefundene Synonyme in 1 Gruppen

Wörter ähnlich wie tränga upp