14 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: höja sig [v]
uppstiga, skjuta upp, tränga upp, gå till väders, lyfta, häva sig, resa sig, välva sig, framträda, uppdyka, avancera, klättra uppåt, göra karriär, stiga

Synonyme für tränga

10 gefundene Synonyme in 9 Gruppen

Synonyme für upp

1 gefundene Synonyme in 1 Gruppen

Fehlerhafte Schreibweisen und Suchanfragen für tränga upp

 • trängaa upp
 • tränga uupp
 • trränga upp
 • ttränga upp
 • tränga up
 • tränga upppp
 • trängga upp
 • trännga upp
 • trämga upp
 • ränga upp
 • tränga up