1. 1
  Bedeutung: stöda
  ge stöd stötta stadga staga proppa upp
  uppbära hålla uppe spjäla förse med stödpelare stödja
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für proppa

28 gefundene Synonyme in 5 Gruppen

Synonyme für upp

5 gefundene Synonyme in 1 Gruppen

Synonyme vor und nach proppa upp

 • proportionellt
 • proportioner
 • proportionera
 • proportionerlig
 • proportionsvis
 • proposition
 • propp
 • proppa
 • proppa full
 • proppa i
 • proppa upp
 • proppfull
 • proppmätt
 • proprietär
 • props
 • propsa
 • propsa igenom
 • propsa på
 • propå
 • prosa
 • prosaisk