10 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: stöda [v]
ge stöd, stötta, stadga, (u), staga, proppa upp, uppbära, hålla uppe, spjäla, (u), förse med stödpelare, stödja

Synonyme für proppa

5 gefundene Synonyme in 5 Gruppen

Synonyme für upp

1 gefundene Synonyme in 1 Gruppen

Wörter ähnlich wie proppa upp