5 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: status quo [n]
nuvarande läge, oförändrat tillstånd, som det är, vid det gamla, status (u)

Synonyme für tillstånd

31 gefundene Synonyme in 31 Gruppen

Wörter ähnlich wie oförändrat tillstånd