1. 1
  Bedeutung: status quo
  nuvarande läge oförändrat tillstånd som det är vid det gamla status
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für tillstånd

254 gefundene Synonyme in 31 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: skick
  beskaffenhet tillstånd kondition stånd
 • 2
  Bedeutung: läge
  förhållande belägenhet ståndpunkt situation kondition
  omständighet tillstånd händelse ställning
 • 3
  Bedeutung: i ngns ställe
  läge belägenhet ställning omständighet i ngns kläder situation
  predikament förhållande status tillstånd ställe
 • 4
  Bedeutung: fas
  period etapp epok steg trappsteg
  utvecklingsskede skede tillstånd stadium

Synonyme vor und nach oförändrat tillstånd

 • oförvållad
 • oförvållandes
 • oförvållat
 • oförytterlig
 • oförädlad
 • oföränderlig
 • oföränderlighet
 • oföränderligt
 • oförändrad
 • oförändrat skick
 • oförändrat tillstånd
 • ogarvad
 • ogemen
 • ogemytlig
 • ogenerad
 • ogenomförbar
 • ogenomskinlig
 • ogenomtränglig
 • ogenomtränglig för väta
 • ogenomtränglighet
 • ogenomtänkt