10 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: jämvikts- [a]
i jämvikt, i vila, stabil, orörlig, oföränderlig, stillastående, {n}, stilla, stagnerad, odynamisk, statisk

Wörter ähnlich wie odynamisk