1. 1
  Bedeutung: smida planer
  fantisera nysta vidare på tråden spinna
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für nysta

39 gefundene Synonyme in 5 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: tvinna
  vrida fläta nysta snurra surra
  vira linda veckla ombinda sno
 • 2
  Bedeutung: linda
  nysta vinda svepa in veckla fläta
  binda snurra om slå om vira
 • 3
  Bedeutung: haspla
  rulla upp linda veckla härvla
  nysta hissa vinda
 • 4
  Bedeutung: linda in
  svepa in slå om slå in vira in trassla
  nysta vinda vika veckla

Synonyme für vidare

99 gefundene Synonyme in 14 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: även
  därjämte desslikes tillika ock ytterligare yttermera
  likaledes också vidare item jämväl
 • 2
  Bedeutung: likaså
  jämväl vidare ytterligare dito item
 • 3
  Bedeutung: längre fram
  senare i framtiden i en framtid hädanefter
  i fortsättningen vidare fortsättningsvis framdeles
 • 4
  Bedeutung: nämnvärd
  vidare särskild egentlig

Synonyme für

17 gefundene Synonyme in 4 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: för
  pro via med medelst -ledes
  genom om per
 • 2
  Bedeutung: per
  av efter
 • 3
  Bedeutung: tänd
  påslagen i gång
 • 4
  Bedeutung: ovanpå
  uppå

Synonyme vor und nach nysta vidare på tråden

 • nyskapelse
 • nyslagen
 • nyss
 • nyss nämnd
 • nyss tryckt
 • nyss-
 • nyssnämnda
 • nysta
 • nysta upp
 • nysta ur sig
 • nysta vidare på tråden
 • nystan
 • nyter
 • nytillkommen
 • nytryck
 • nytt
 • nytt drag
 • nytta
 • nyttig
 • nyttiggörande
 • nyttighet