5 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: status quo [n]
nuvarande läge, oförändrat tillstånd, som det är, vid det gamla, status (u)

Synonyme für nuvarande

4 gefundene Synonyme in 4 Gruppen

Synonyme für läge

13 gefundene Synonyme in 13 Gruppen

Wörter ähnlich wie nuvarande läge