1. 1
  Bedeutung: tillfredsställa
  mätta mildra lindra släcka kuva stilla
 1. 2
  Bedeutung: indränka
  mätta göra vattentät isolera
  preparera impermeabilisera impregnera
 2. 3
  Bedeutung: fullständigt genomtränga
  sätta sin prägel på behärska påverka dominera
  mätta fylla genomsyra
 3. 4
  Bedeutung: sänka ned i vätska
  impregnera mätta genomdränka
 4. 5
  Bedeutung: uppfylla
  fullproppa ladda lasta iproppa istoppa överhopa överlasta
  råga späcka mätta fullpacka färsera plombera fylla
 1. 6
  Bedeutung: bespisa
  utspisa undfägna traktera tillgodose
  mätta bjuda regalera förpläga
 2. 7
  Bedeutung: förtäta
  kristallisera reducera destillera anrika
  mätta göra starkare koka ihop koncentrera
 3. 8
  Bedeutung: stilla
  mätta hänge sig åt unna sig tillfredsställa
 4. 9
  Bedeutung: fylla
  stoppa full packa mätta
  överlasta tratta i proppa
 5. 10
  Bedeutung: genomdränka
  fylla saturera impregnera ladda
  brädda råga överlasta mätta
 1. 11
  Bedeutung: stilla ngns hunger
  ge mat göra mätt proppa full mätta
 2. 12
  Bedeutung: utfodra
  mätta föda bjuda på mat ge på mat förpläga undfägna traktera
  livnära nära underhålla försörja mata bespisa
 3. 13
  Bedeutung: späcka
  mätta överlasta ladda fullproppa
  överhopa belasta fylla bemänga
 4. 14
  Bedeutung: lägga last på
  tynga pressa överlasta överhopa belamra
  späcka mätta bemänga belasta
 1. 15
  Bedeutung: bjuda
  förpläga undfägna bulla upp utspisa
  utfodra mätta regalera traktera
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Wörter ähnlich wie mätta

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für mätta
 • anderes Wort für mätta
 • Bedeutung von mätta

Synonyme vor und nach mätta

 • mäta skäppan full
 • mäta upp
 • mätare
 • mätbar
 • mätetal
 • mätning
 • mätress
 • mätsticka
 • mätt
 • mätt av dagar och år
 • mätta
 • mätta sig med
 • mättad
 • mättande
 • mättnad
 • mättsam
 • mätverktyg
 • må det
 • må gott
 • må illa

beliebte Synonyme

 • mildra (tillfredsställa)
 • lindra (tillfredsställa)
 • släcka (tillfredsställa)
 • kuva (tillfredsställa)
 • stilla (tillfredsställa)
 • göra vattentät (indränka)
 • isolera (indränka)
 • preparera (indränka)
 • impermeabilisera (indränka)
 • impregnera (indränka)