1. 1
  Bedeutung: kliva
  mäta med steg stega
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für mäta

101 gefundene Synonyme in 12 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: undersöka
  utpröva utforska söka utröna genomtränga utspana utspeja kunskapa rekognoscera
  känna sig för höra sig för känna på pulsen mäta pejla loda sondera
 • 2
  Bedeutung: jämföra
  mäta värdera bedöma uppskatta
  taxera korrelera överväga väga
 • 3
  Bedeutung: taxera
  beräkna värdera värdesätta ta mått på mäta bedöma anse
  gissa approximera appreciera evalvera anslå uppskatta
 • 4
  Bedeutung: prova
  pröva kontrollera undersöka mäta testa

Synonyme für med

34 gefundene Synonyme in 4 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: iakttagande
  vaken påpasslig observant aktgivande lyssnande koncentrerad spänd på sin vakt
  inriktad på som har ögonen med sig andäktig intresserad med skärpt uppmärksam
 • 2
  Bedeutung: och
  jämte med därtill ytterligare samt
 • 3
  Bedeutung: för
  pro via med medelst -ledes
  genom om per
 • 4
  Bedeutung: skena
  jämte inräknat plus samt med

Synonyme für steg

71 gefundene Synonyme in 11 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: fas
  stadium pinnhål nivå
  grad rang steg
 • 2
  Bedeutung: åtgärd
  drag föranstaltande operation aktion steg
 • 3
  Bedeutung: trappsteg
  fotstöd pinne avsats steg
 • 4
  Bedeutung: fotsteg
  fjät kliv steg

Synonyme vor und nach mäta med steg

 • mästra
 • mästrande
 • mästrare
 • mät
 • mäta
 • mäta av
 • mäta cylinderdiametern
 • mäta djupet
 • mäta kalibern
 • mäta med blicken
 • mäta med steg
 • mäta sig med
 • mäta sina krafter
 • mäta skäppan full
 • mäta upp
 • mätare
 • mätbar
 • mätetal
 • mätning
 • mätress
 • mätsticka