1. 1
  Bedeutung: skeppare
  befälhavare anförare ledare huvud lagchef kapten
 1. 2
  Bedeutung: chef
  principal direktör ledare själ
  anförare anstiftare huvudman
 2. 3
  Bedeutung: överhuvud
  ledare anförare styresman
  principal hövding huvud
 3. Anzeige
 4. 4
  Bedeutung: anförare
  hövitsman styresman ledare överherre
  överhuvud huvudman aga hövding
 5. 5
  Bedeutung: härskare
  styresman ledare överherre regent chef
  makthavande överordnad arbetsgivare herre
 1. 6
  Bedeutung: regent
  konung furste herre hövding styresman imperator diktator
  tyrann potentat despot suverän ledare härskare
 2. 7
  Bedeutung: överordnad
  befäl arbetsledare ledare föreståndare uppsyningsman bas
  verkmästare principal chef boss förman
 3. 8
  Bedeutung: direktör
  direktris ledare ledarinna chef husmor rektor uppsyningsman tillsyningsman
  styresman guvernör kommendant fogde intendent förvaltare föreståndare
 4. 9
  Bedeutung: föregångsman
  banerförare förelöpare banbrytare vägröjare pionjär
  märkesman koryfé ledare föregångare
 5. 10
  Bedeutung: befälhavare
  chef ledare kommendant
 1. 11
  Bedeutung: regissör
  anordnare manager organisatör impressario
  promotor producent ledare arrangör
 2. 12
  Bedeutung: hövding
  hövitsman befälhavare krigsledare marsk härförare fältherre
  kapten chef dirigent ledare anförare
 3. 13
  Bedeutung: statschef
  statsöverhuvud styresman ledare härskare riksföreståndare suverän
  överherre furste monark president regent
 4. 14
  Bedeutung: arbetsgivare
  chef överordnad ledare husbonde förman
  bas huvudman uppdragsgivare direktör principal
 1. 15
  Bedeutung: talman
  förhandlingsledare ledare president preses ordförande
 2. 16
  Bedeutung: elledare
  konduktor ledare
 3. 17
  Bedeutung: ledande artikel
  spetsartikel redaktionell kommentar ledarstick ledare
 4. 18
  Bedeutung: färdledare
  vägvisare ledsagare ciceron ledare
 5. 19
  Bedeutung: producent
  dirigent promotor arrangör ledare
 6. 20
  Bedeutung: övervakare
  föreståndare uppsyningsman tillsyningsman faktor
  förman bas instruktör ledare
 7. 21
  Bedeutung: ordförande
  huvudman överhuvud styresman principal
  preses herre högsta hönset ledare
 8. 22
  Bedeutung: kapten
  skeppare fartygschef chef
  kommendant ledare befälhavare
 9. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für ledare
 • anderes Wort für ledare
 • Bedeutung von ledare

Synonyme vor und nach ledare

 • leda till missämja
 • leda till resultat
 • leda uppförandet av
 • leda vilse
 • ledamot
 • ledamot av domstol
 • ledande
 • ledande idé
 • ledande kraft
 • ledande ställning
 • ledare
 • ledarinna
 • ledarskap
 • ledarstick
 • ledarställning
 • ledband
 • ledbruten
 • ledd från centrum
 • leddocka
 • ledera
 • ledfog

beliebte Synonyme

 • befälhavare (skeppare)
 • anförare (skeppare)
 • huvud (skeppare)
 • lagchef (skeppare)
 • kapten (skeppare)
 • principal (chef)
 • direktör (chef)
 • själ (chef)
 • anstiftare (chef)
 • huvudman (chef)