1. 1
  Bedeutung: underhåll
  lön in natura
  stat
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für lön

138 gefundene Synonyme in 15 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: intäkter
  inkomst · förtjänst · vinst · avkastning
  influtna medel · lön · netto · intäkt
 • 2
  Bedeutung: förtjänst
  avkastning · intäkter · intäkt · lön · ersättning
  behållning · utbyte · recett · reveny · inkomst
 • 3
  Bedeutung: arvode
  vederlag · ersättning · betalning
  lön · honorar
 • 4
  Bedeutung: ersättning
  vederlag · täckning · bonifikation · rekompensation · satisfaktion · remuneration · refusion
  återbetalning · betalning · lön · belöning · expiation · gottgörelse

Synonyme für natura

3 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: in natura
  i varor · i livsförnödenheter
  natura

Synonyme vor und nach lön in natura

 • löje
 • löjeväckande
 • löjlig
 • löjlig figur
 • löjlig skrift
 • löjliggörande
 • lömsk
 • lömskhet
 • lömskt anslag
 • lön
 • lön in natura
 • löna
 • löna sig
 • lönande
 • löneförbättring
 • löneförmån
 • lönetillägg
 • lönlös
 • lönn
 • lönnlig
 • lönnligen