1. 1
  Bedeutung: trava
  torna · hopa · stacka
  lassa · lägga upp på hög · stapla
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für lägga

106 gefundene Synonyme in 18 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: placera
  sätta · uppställa · lägga · flytta
  fästa · anbringa · parkera · ställa
 • 2
  Bedeutung: locka
  krusa · lägga · ondulera · permanenta
  föna · krulla · rulla upp · våga
 • 3
  Bedeutung: kasta
  offra · släppa · lägga i kortspel
  lägga · saka
 • 4
  Bedeutung: sätta
  ställa · lägga
  placera

Synonyme für upp

5 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: till väders
  upp · i höjden · uppför
  upptill · uppåt

Synonyme für

17 gefundene Synonyme in 4 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: för
  pro · via · med · medelst · -ledes
  genom · · om · per
 • 2
  Bedeutung: per
  av · efter
 • 3
  Bedeutung: tänd
  påslagen · i gång
 • 4
  Bedeutung: ovanpå
  uppå

Synonyme für hög

255 gefundene Synonyme in 31 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: stenrös
  kummel · hög
  skravel · stenparti
 • 2
  Bedeutung: stabbe
  trave · packe · hög · stack
  lunta · upplag · stapel
 • 3
  Bedeutung: hop
  hög · vedstack
  stapel · kast
 • 4
  Bedeutung: stack
  hög · stapel
  kase

Synonyme vor und nach lägga upp på hög

 • lägga under beslag
 • lägga under odling
 • lägga under plogen
 • lägga under sig
 • lägga under sitt välde
 • lägga under statsdrift
 • lägga upp
 • lägga upp en tilta
 • lägga upp håret
 • lägga upp i förråd
 • lägga upp på hög
 • lägga ut
 • lägga ut på
 • lägga ut texten
 • lägga vantarna på
 • lägga var för sig
 • lägga varvtals
 • lägga vikt vid
 • lägga åt sidan
 • läggare
 • läggas för fäfot