3 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: ta över [v]
ta hem, lägga på ett högre kort, sticka (informal)

Synonyme für lägga

21 gefundene Synonyme in 18 Gruppen

Synonyme für

4 gefundene Synonyme in 4 Gruppen

Synonyme für kort

25 gefundene Synonyme in 25 Gruppen

Fehlerhafte Schreibweisen und Suchanfragen für lägga på ett högre kort

 • lägga på ett högre ckort
 • lägga på ett högre cort
 • lägga på eett högree kort
 • läggaa på ett högre kort
 • lägga på ett högre koort
 • lägga på ett högrre korrt
 • lägga på et högre kort
 • lägga på etttt högre kortt
 • lägga ppå ett högre kort
 • läga på ett högre kort
 • lägggga på ett höggre kort
 • lägga på ett hhögre kort
 • lägga på ett högre kkort
 • llägga på ett högre kort
 • ägga på ett högre kort
 • lägga på ett högre kor