3 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: ta över [v]
ta hem, lägga på ett högre kort, sticka (informal)

Synonyme für lägga

18 gefundene Synonyme in 18 Gruppen

Synonyme für

4 gefundene Synonyme in 4 Gruppen

Synonyme für kort

25 gefundene Synonyme in 25 Gruppen

Wörter ähnlich wie lägga på ett högre kort