12 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: ge sig av [v]
rymma, lägga i väg, skubba, sjappa, (informal), smita, fly, hålla sig undan, pila iväg, smyga sig undan, försvinna, pysa, sticka (informal)

Synonyme für lägga

18 gefundene Synonyme in 18 Gruppen

Synonyme für väg

17 gefundene Synonyme in 17 Gruppen