14 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: höja sig [v]
uppstiga, skjuta upp, tränga upp, gå till väders, lyfta, häva sig, resa sig, välva sig, framträda, uppdyka, avancera, klättra uppåt, göra karriär, stiga

Synonyme für klättra

8 gefundene Synonyme in 8 Gruppen

Synonyme für uppåt

4 gefundene Synonyme in 4 Gruppen

Wörter ähnlich wie klättra uppåt