11 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: instifta [v]
inrätta, grunda, grundlägga, bilda, konstituera, instituera, upprätta, fundera, fastställa, formera, stifta