1. 1
  Bedeutung: stiga undan
  flytta sig · gå undan · gå åt sidan
  hålla sig på avstånd · stiga
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für hålla

279 gefundene Synonyme in 35 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: hejda sig
  bli stående · hålla · stå stilla · lägga bi · göra halt
  rasta · pausera · parkera · stanna
 • 2
  Bedeutung: uppfylla
  hålla
  infria
 • 3
  Bedeutung: efterleva
  åtlyda · rätta sig efter · följa · fullgöra · respektera · hålla · upprätthålla
  använda · begagna · nyttja · bruka · ådagalägga · iakttaga
 • 4
  Bedeutung: hålla ut
  uthärda · inte ge tappt · stå ut · rida ut
  framhärda · perseverera · hålla

Synonyme für

17 gefundene Synonyme in 4 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: för
  pro · via · med · medelst · -ledes
  genom · · om · per
 • 2
  Bedeutung: per
  av · efter
 • 3
  Bedeutung: tänd
  påslagen · i gång
 • 4
  Bedeutung: ovanpå
  uppå

Synonyme für avstånd

80 gefundene Synonyme in 11 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: tal
  enhet · streck · vinkelmått
  avstånd · grad
 • 2
  Bedeutung: lucka
  tomrum · avstånd
  hiatus · gap
 • 3
  Bedeutung: avsnitt
  distans · dagsmarsch · delsträcka · avstånd
  rastställe · stegpinne · sluss · etapp
 • 4
  Bedeutung: vägstycke
  vägbit · distans · avstånd
  etapp · sträcka

Synonyme vor und nach hålla sig på avstånd

 • hålla sig borta
 • hålla sig dold
 • hålla sig framme
 • hålla sig i form
 • hålla sig i schack
 • hålla sig i skinnet
 • hålla sig i styr
 • hålla sig inom vissa gränser
 • hålla sig lugn
 • hålla sig med
 • hålla sig på avstånd
 • hålla sig på mattan
 • hålla sig till
 • hålla sig till sin specialitet
 • hålla sig till sitt yrke
 • hålla sig undan
 • hålla sig undan från
 • hålla sig uppe
 • hålla sig utanför
 • hålla sig väl framme
 • hålla sin hand över