1. 1
  Bedeutung: statuera ett exempel
  ge en läxa statuera
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für ge

257 gefundene Synonyme in 30 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: intala
  inplanta bibringa ge ingjuta
  injaga inprägla ingiva
 • 2
  Bedeutung: ge sig till
  ta sig för understå sig ge
 • 3
  Bedeutung: ge sig iväg
  sätta av ge sig av fara försvinna ge
 • 4
  Bedeutung: ge sig på
  inlåta sig på ge sig i kast med ta itu med kasta sig över
  angripa klå upp ge

Synonyme für en

19 gefundene Synonyme in 3 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: enstaka
  ensam unik endaste
  allena en enda
 • 2
  Bedeutung: ensam
  enda endaste unik
  enstaka ensamstående en
 • 3
  Bedeutung: folk
  de någon en somliga
  jag en annan man

Synonyme für läxa

93 gefundene Synonyme in 15 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: läxa
  läxa hemuppgift
 • 2
  Bedeutung: tillrättavisning
  tillsägelse varning admonition skrapa läxa anmärkning
  klander kritik åthutning reprimand förmaning
 • 3
  Bedeutung: varnande exempel
  varnagel läxa lärdom varning
 • 4
  Bedeutung: provuppsats
  prov pensum läxa
  problem fråga uppgift

Synonyme vor und nach ge en läxa

 • ge en framställning av
 • ge en gästföreställning
 • ge en handräckning
 • ge en handtryckning
 • ge en injektion
 • ge en intervju
 • ge en klar bild av
 • ge en knuff
 • ge en kram
 • ge en lägre ställning
 • ge en läxa
 • ge en minnesbeta
 • ge en påminnelse
 • ge en påstötning
 • ge en reaktion
 • ge en salva
 • ge en skildring av
 • ge en skrapa
 • ge en snyting
 • ge en spruta
 • ge en subjektiv bild