1. 1
  Bedeutung: avfatta
  formulera · framställa i skrift
  ge form åt · stilisera
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für framställa

281 gefundene Synonyme in 32 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: tillverka
  fabricera · förfärdiga
  framställa · göra
 • 2
  Bedeutung: forma
  framställa · kreera · göra · förkroppsliga · stöpa · dana
  fasonera · tillyxa · avpassa · visualisera · gestalta
 • 3
  Bedeutung: alstra
  åstadkomma · ge upphov till · framställa
  frambringa · generera
 • 4
  Bedeutung: framföra
  uppföra · spela · återge · återberätta · meddela · framställa · anordna · presentera
  exekvera · bjuda på · ställa till med · servera · traktera · tillhandahålla · ge

Synonyme für skrift

84 gefundene Synonyme in 11 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: piktur
  skrivstil · skrift
  kalligrafi · handstil
 • 2
  Bedeutung: brev
  skrift · skrivelse
  epistel
 • 3
  Bedeutung: resultat
  produkt · skapelse · alster · utgåva · opus · konstverk
  bok · volym · skrift · komposition · oeuvre · verk
 • 4
  Bedeutung: syndabekännelse
  bekännelse · skrift · botens sakrament
  självbekännelse · bikt

Synonyme vor und nach framställa i skrift

 • framstegsman
 • framstegsvänlig
 • framstupa
 • framställa
 • framställa en anhållan
 • framställa en begäran
 • framställa en bön
 • framställa fördelaktigare
 • framställa grafiskt
 • framställa i falsk dager
 • framställa i skrift
 • framställa i viss dager
 • framställa oriktigt
 • framställa sig
 • framställa tendentiöst
 • framställa utförligare
 • framställan
 • framställande
 • framställare
 • framställning
 • framställningssätt