1. 1
  Bedeutung: påstå
  vilja göra gällandeframhållaframhävagöra anspråk påkrävafordrainsisterahålla fast vidta parti förbetonaförfäktavindiceraurgerahävda
 1. 2
  Bedeutung: provocera
  framhållaframbesvärjalåta återuppstå
  framlockaväcka till livframmana
 2. 3
  Bedeutung: påpeka
  accentuerahävdagöra gällandeframhållabetona
  poängterabilda bakgrund åtlåta framstå i reliefframhäva
 3. 4
  Bedeutung: låta framträda
  framhävaaccentuerapåpekaerinra ompåvisahävda
  göra gällandeunderstrykalåta framståförhöjabetonaframhålla
 4. 5
  Bedeutung: föreställa
  göra föreställningarframhållaförebråerinra om
  erinralägga ngn på hjärtatinskärpaförehålla
 1. 6
  Bedeutung: ådagalägga
  bevisafastställaavgörakonstaterapoängteraframhålla
  påpekapåvisaanmärkaförklarafastslå
 2. 7
  Bedeutung: tala
  sägaanföraandraganämnahävdadra framkomma fram medframhålla
  förklarapåståuppgeuttaladeklareratillkännageyttra
 3. 8
  Bedeutung: intyga
  betygavittna omstyrkaframhålla
  bekräftabeedigavidimeravitsorda
 4. 9
  Bedeutung: förevisa
  demonstreraframhävaframhållapåvisapåpeka
  poängteraanvisavisa häntyda påutpeka
 5. 10
  Bedeutung: påyrka
  hålla påframhålladriva hårtinsistera
  ansättakrävaframhärda iurgera
 1. 11
  Bedeutung: fastslå
  hävdaframhållapåståkonstatera
 2. 12
  Bedeutung: lägga huvudvikten vid
  framhävalägga tonvikten vidframhållaförstärkaunderstryka
  poängterage eftertryck åtbetonaaccentuera
 3. 13
  Bedeutung: anföra
  framdragaframhållaframföraåberopa
  sägaföregeuppgeandraga
 4. 14
  Bedeutung: hänvisa till
  referera tillstödja sig påvädja tillanföraciteraframdraga
  spela utframhållata till vittne påta till intäkt föråberopa
 1. 15
  Bedeutung: försköna
  förhöjaframhävaframhållalåta framstå
  förgyllalysa upppryda
 2. 16
  Bedeutung: framhäva
  betonaframhållaunderstrykafastslåpåpekapublic relationskontakt med allmänheten
  giljande till folketattitydpåverkanallmänkontaktreklampublicitetinformationsspridningpoängtera
 3. 17
  Bedeutung: poängtera
  framhållaunderstrykautpekaerinraanmärkapåvisagöra uppmärksam på
  säga ifrånvarnavarskopåminna omantydaskriva på näsanpåpeka
 4. 18
  Bedeutung: nämna
  omtalapåpekaframhållaberöra
  antydaåsyftaomnämna
 5. 19
  Bedeutung: understryka
  framhållabetonaaccentuerakursivera
 6. 20
  Bedeutung: lägga vikt vid
  accentueraframhållalägga huvudvikten vidlägga tonvikten vidframhävaunderstryka
  poängterahävdamarkeraförstärkabetona
 7. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Fragen und Antworten

In den letzten 30 Tagen wurde das Wort: "framhålla" auf unserer Seite 246 aufgerufen. Damit wurde es 4 mal häufiger aufgerufen als unsere anderen Synonyme.
Die beliebtesten und damit meist verwendeten Synonyme für "framhålla" sind:
 1. fühlen
 2. Würde
 3. wissenschaftlich
 4. korrigieren
 5. Einklang
In der rechten Sidebar finden Sie für framhålla eine rote Flagge. In dem Menü können Sie für Framhålla neue Vorschläge hinzufügen, nicht passende Synonyme für framhålla melden oder fehlerhafte Schreibweisen überarbeiten.
Wir haben 190 Synonyme für Wort. Die korrekte Schreibweise ist framhålla. Außerdem findest du Wörter die Vor und Nach framhålla stehen, Zeitformen und verschiedene Bedeutungen.

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für framhålla
 • anderes Wort für framhålla
 • Bedeutung von framhålla

Synonyme vor und nach framhålla

 • framgå av
 • framgång
 • framgångsjägare
 • framgångslös
 • framgångsrik
 • framhärda
 • framhärda i
 • framhärdande
 • framhäva
 • framhävande
 • framhålla
 • framhålla mot
 • framifrån
 • framkalla
 • framkalla för medvetandet
 • framkalla för sin inre blick
 • framkalla intresse
 • framkalla känsellöshet
 • framkalla leda
 • framkalla rörelse
 • framkallat missfall

beliebte Synonyme

 • vilja göra gällande(påstå)
 • framhäva(påstå)
 • göra anspråk på(påstå)
 • kräva(påstå)
 • fordra(påstå)
 • insistera(påstå)
 • hålla fast vid(påstå)
 • ta parti för(påstå)
 • betona(påstå)
 • förfäkta(påstå)