15 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: grunda [v]
fota {ugs.}, bygga på, basera, åberopa sig på, motivera med, utgå från, framgå av, komma sig av, bero på, hänföra sig till, lita på, ligga på, hävda, grundlägga, stödja

Synonyme für framgå

3 gefundene Synonyme in 3 Gruppen

Synonyme für av

4 gefundene Synonyme in 4 Gruppen