15 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: grunda
fota, bygga på, basera, åberopa sig på, motivera med, utgå från, framgå av, komma sig av, bero på, hänföra sig till, lita på, ligga på, hävda, grundlägga, stödja

Synonyme für framgå

3 gefundene Synonyme in 3 Gruppen

Synonyme für av

4 gefundene Synonyme in 1 Gruppen