1. 2
  Bedeutung: bevilja
  gå med på tillmötesgå tillåta ge tillåtelse medge bifalla tillstädja förunna
  uppfylla samtycka till tillstyrka tillerkänna bönhöra sanktionera villfara
 2. 3
  Bedeutung: ge
  förära överlämna bortskänka förläna förunna beskära tillerkänna bereda
  förskaffa bevilja villfara överräcka donera testamentera skänka
 3. 4
  Bedeutung: medge
  tillåta bevilja villfara
  förunna tillstädja låta
 4. 5
  Bedeutung: gå med på
  tillåta ge tillåtelse medge bifalla tillstädja samtycka till lämna sitt bifall
  lämna sitt samtycke villfara tillstyrka bönhöra förunna bevilja
 1. 5
  Bedeutung: gå med på
  tillåta ge tillåtelse medge bifalla tillstädja samtycka till lämna sitt bifall
  lämna sitt samtycke villfara tillstyrka bönhöra förunna bevilja
 2. 6
  Bedeutung: förläna
  förunna skänka ge
  tilldela utmäta beskära
 3. 7
  Bedeutung: begåva
  förunna nådigt skänka benåda
 4. 8
  Bedeutung: förära
  skänka förunna utrusta förse
  tilldela donera ge begåva
 5. 9
  Bedeutung: låta
  tillåta tycka att ngn är värd anse att ngn har rätt till förunna
  medge låta behålla gärna se att ngn får unna
 6. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für förunna
 • anderes Wort für förunna
 • Bedeutung von förunna

Synonyme vor und nach förunna

 • förtöjningsanordning
 • förtöjningspåle
 • förtörna
 • förtörnad
 • förtörnas
 • förunderlig
 • förundrad
 • förundran
 • förundransvärd
 • förundras
 • förunna
 • förut
 • förutan
 • förutbeställa
 • förutbestämd
 • förutbestämdhet
 • förutbestämma
 • förutbestämmelse
 • förutfattad
 • förutfattad mening
 • förutom

beliebte Synonyme

 • beskära (unna)
 • ge (unna)
 • bevilja (unna)
 • medge (unna)
 • villfara (unna)
 • begåva med (unna)
 • tilldela (unna)
 • tillerkänna (unna)
 • skänka (unna)
 • förläna (unna)