1. 1
  Bedeutung: bortgifta
  förmäla viga förena i äktenskap giva till äkta ställa till bröllop för gifta
 1. 2
  Bedeutung: omtala
  skildra framställa redogöra relatera förmäla
  uppenbara berätta referera återge förtälja
 2. 3
  Bedeutung: förmälas
  äkta ta till äkta gifta sig ingå giftermål ingå äktenskap ingå förmälning
  gå i brudstol vigas föra till altaret knyta hymens band förmäla
 3. 4
  Bedeutung: det förmäles
  det förljudes det påstås förmäla
 4. 5
  Bedeutung: meddela
  kungöra tillkännage offentliggöra förmäla mäla underrätta göra veterligt göra veterlig
  proklamera utropa utbasunera förklara förtälja påbjuda förkunna
 1. 6
  Bedeutung: knyta tillsamman
  binda vid varandra sammanviga förmäla förena
 2. 7
  Bedeutung: avlägga vittnesmål
  uppträda som vittne berätta förtälja meddela omtala skildra
  förmäla anföra uppge förklara testifiera vittna
 3. 8
  Bedeutung: sammanviga
  förmäla förena i äktenskap förena viga
 4. 9
  Bedeutung: förklara
  klargöra meddela ge besked undervisa lära instruera tala om
  informera underrätta varsko berätta förtälja förmäla upplysa
 5. 10
  Bedeutung: förtälja
  meddela omtala skildra förmäla anföra ge en framställning av ge en skildring av framställa
  redogöra för relatera dra en historia dra rapportera referera berätta
 6. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für förmäla
 • anderes Wort für förmäla
 • Bedeutung von förmäla

Synonyme vor und nach förmäla

 • förmodlig
 • förmodligen
 • förmultna
 • förmultnande
 • förmultnande djurrester
 • förmultnande växtrester
 • förmultning
 • förmyndare
 • förmynderi
 • förmynderskap
 • förmäla
 • förmälan
 • förmälas
 • förmälning
 • förmänskliga
 • förmärka
 • förmäten
 • förmätenhet
 • förmå
 • förmå sig till
 • förmåga

beliebte Synonyme

 • viga (bortgifta)
 • förena i äktenskap (bortgifta)
 • giva till äkta (bortgifta)
 • ställa till bröllop för (bortgifta)
 • gifta (bortgifta)
 • skildra (omtala)
 • framställa (omtala)
 • redogöra (omtala)
 • relatera (omtala)
 • uppenbara (omtala)