1. 1
  Bedeutung: bortgifta
  förmälavigaförena i äktenskapgiva till äktaställa till bröllop förgifta
 1. 2
  Bedeutung: omtala
  skildraframställaredogörarelateraförmäla
  uppenbaraberättarefereraåtergeförtälja
 2. 3
  Bedeutung: förmälas
  äktata till äktagifta sigingå giftermålingå äktenskapingå förmälning
  gå i brudstolvigasföra till altaretknyta hymens bandförmäla
 3. 4
  Bedeutung: det förmäles
  det förljudesdet påståsförmäla
 4. 5
  Bedeutung: meddela
  kungöratillkännageoffentliggöraförmälamälaunderrättagöra veterligtgöra veterlig
  proklamerautropautbasuneraförklaraförtäljapåbjudaförkunna
 1. 6
  Bedeutung: knyta tillsamman
  binda vid varandrasammanvigaförmälaförena
 2. 7
  Bedeutung: avlägga vittnesmål
  uppträda som vittneberättaförtäljameddelaomtalaskildra
  förmälaanförauppgeförklaratestifieravittna
 3. 8
  Bedeutung: sammanviga
  förmälaförena i äktenskapförenaviga
 4. 9
  Bedeutung: förklara
  klargörameddelage beskedundervisalärainstrueratala om
  informeraunderrättavarskoberättaförtäljaförmälaupplysa
 5. 10
  Bedeutung: förtälja
  meddelaomtalaskildraförmälaanförage en framställning avge en skildring avframställa
  redogöra förrelateradra en historiadrarapporterarefereraberätta
 6. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Fragen und Antworten

Die beliebtesten und damit meist verwendeten Synonyme für "förmäla" sind:
 1. grob
 2. betrunken
 3. stützen
 4. spürbar
 5. Empfindung
In der rechten Sidebar finden Sie für förmäla eine rote Flagge. In dem Menü können Sie für Förmäla neue Vorschläge hinzufügen, nicht passende Synonyme für förmäla melden oder fehlerhafte Schreibweisen überarbeiten.
Wir haben 94 Synonyme für Wort. Die korrekte Schreibweise ist förmäla. Außerdem findest du Wörter die Vor und Nach förmäla stehen, Zeitformen und verschiedene Bedeutungen.

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für förmäla
 • anderes Wort für förmäla
 • Bedeutung von förmäla

Synonyme vor und nach förmäla

 • förmodlig
 • förmodligen
 • förmultna
 • förmultnande
 • förmultnande djurrester
 • förmultnande växtrester
 • förmultning
 • förmyndare
 • förmynderi
 • förmynderskap
 • förmäla
 • förmälan
 • förmälas
 • förmälning
 • förmänskliga
 • förmärka
 • förmäten
 • förmätenhet
 • förmå
 • förmå sig till
 • förmåga

beliebte Synonyme

 • viga(bortgifta)
 • förena i äktenskap(bortgifta)
 • giva till äkta(bortgifta)
 • ställa till bröllop för(bortgifta)
 • gifta(bortgifta)
 • skildra(omtala)
 • framställa(omtala)
 • redogöra(omtala)
 • relatera(omtala)
 • uppenbara(omtala)