1. 1
  Bedeutung: bringa på tal
  hemställa föreslå framkomma med proponera ha för avsikt planera umgås med planer på vara betänkt på ifrågasätta
 1. 2
  Bedeutung: hemställa
  proponera väcka förslag om framkasta framlägga
  motionera om yrka föreslå
 2. 3
  Bedeutung: nominera
  anbefalla rekommendera föreslå
 3. 4
  Bedeutung: offerera
  avge ett anbud utbjuda lova åta sig utfästa sig framräcka
  överlämna hänskjuta föreslå förespegla erbjuda
 4. 5
  Bedeutung: nämna
  föreslå utpeka designera
  utse utnämna nominera
 1. 6
  Bedeutung: invitera
  föreslå be om en dans uppbjuda
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für föreslå
 • anderes Wort für föreslå
 • Bedeutung von föreslå

Synonyme vor und nach föreslå

 • förenlighet
 • föresats
 • föresatsmässig
 • föreskrift
 • föreskrifter
 • föreskriva
 • föreskriven
 • föreskriven bruk
 • föreskriven form
 • föreslagen läsart
 • föreslå
 • föreslås
 • förespegla
 • förespegling
 • förespråkare
 • förespå
 • förestava
 • föreställa
 • föreställa sig
 • föreställande
 • föreställning

beliebte Synonyme

 • hemställa (bringa på tal)
 • framkomma med (bringa på tal)
 • proponera (bringa på tal)
 • ha för avsikt (bringa på tal)
 • planera (bringa på tal)
 • umgås med planer på (bringa på tal)
 • vara betänkt på (bringa på tal)
 • ifrågasätta (bringa på tal)
 • väcka förslag om (hemställa)
 • framkasta (hemställa)