4 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: högsta statsorganen
regering och riksdag, kronan, de bestämmande, statsmakterna

Synonyme für de

1 gefundene Synonyme in 1 Gruppen

Synonyme für bestämmande

5 gefundene Synonyme in 1 Gruppen

Wörter ähnlich wie de bestämmande