1. 1
  Bedeutung: stocka sig
  tjockna hämmas upphöra att flyta dämmas upp kvävas tilltäppas skocka sig
  anhopas stå stilla stagnera bilda flaskhals strejka stocka
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme vor und nach anhopas

 • angripen av
 • angränsa
 • angränsande
 • angå
 • angående
 • angöra
 • angöringsplats
 • anhalt
 • anhang
 • anhopa
 • anhopas
 • anhopning
 • anhängare
 • anhängarskara
 • anhängig
 • anhängiggöra
 • anhängiggöra ett mål
 • anhålla
 • anhålla om
 • anhållan
 • anhållan om utlåtande