1. 1
  Bedeutung: ge rätt tonhöjd
  bringa i samklang · ange tonen för · anslå · justera
  ställa in · anpassa · avstämma · stämma
 2. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

Synonyme für ange

160 gefundene Synonyme in 18 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: tillkännage
  förkunna · kungöra · proklamera · beteckna som · uttala · utlåta sig · påstå · betyga
  bedyra · deklarera · försäkra · ange · uppge · anföra · förklara
 • 2
  Bedeutung: fastställa
  bestämma · stipulera · begränsa · precisera
  fastslå · ange · fixera
 • 3
  Bedeutung: uppenbara
  avslöja · röja · ådagalägga · lägga i dagen · manifestera · dokumentera · skaffa belägg för · förete
  ge bevis på · ge prov på · bevisa · ange · antyda · vittna om · visa
 • 4
  Bedeutung: beteckna
  ange · markera · utpeka
  utvisa · utmärka

Synonyme für för

17 gefundene Synonyme in 5 Gruppen
 • 1
  Bedeutung: stäv
  förskepp · framstam
  bog · för
 • 2
  Bedeutung: kontra
  motsatt · för
  pro · emot
 • 3
  Bedeutung: förskepp
  för · stäv
  förstäv · bog
 • 4
  Bedeutung: för
  för
  till

Synonyme vor und nach ange tonen för

 • anförtro sig
 • anförtro åt
 • anförvant
 • anförvanter
 • ange
 • ange det utmärkande
 • ange riktning till
 • ange som skäl
 • ange takten
 • ange tonen
 • ange tonen för
 • angel
 • angelus
 • angelägen
 • angelägenhet
 • angeläget ärende
 • angenäm
 • angenämt
 • angenämt beröra
 • angina
 • angiva