4 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: eksplodować
detonować się, wylatywać w powietrze, wybuchać, eksplodować

Synonyme für wylatywać

1 gefundene Synonyme in 1 Gruppen

Synonyme für w

3 gefundene Synonyme in 3 Gruppen

Synonyme für powietrze

2 gefundene Synonyme in 2 Gruppen