3 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: gdy się drzewo obali, każdy wióry zbiera
każdy je rąbie i pali, jak się drzewo powali, gdy się drzewo obali, każdy wióry zbiera

Synonyme für jak

7 gefundene Synonyme in 7 Gruppen

Synonyme für się

2 gefundene Synonyme in 2 Gruppen

Synonyme für drzewo

1 gefundene Synonyme in 1 Gruppen