3 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: arbeidersbevolking [n]
proletariaat, {n}, werkende klasse, arbeidersklasse {f}

Synonyme für klasse

12 gefundene Synonyme in 12 Gruppen