3 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: arbeidersbevolking [n]
proletariaat {n}, werkende klasse, arbeidersklasse {f}

Synonyme für klasse

15 gefundene Synonyme in 12 Gruppen

Wörter ähnlich wie werkende klasse