4 gefundene Synonyme in 1 Gruppen
1
Bedeutung: organe d'entrée
organe de sortie, console, équipement périphérique, terminal

Synonyme für organe

8 gefundene Synonyme in 8 Gruppen

Synonyme für de

9 gefundene Synonyme in 1 Gruppen

Synonyme für sortie

20 gefundene Synonyme in 20 Gruppen