Fehlerhafte Schreibweisen und Suchanfragen für virtuell

 • virteull
 • virteull
 • virtueell
 • viirtuell
 • virtuuell
 • virrtuell
 • virttuell
 • virtuel
 • virtuellll
 • vvirtuell
 • irtuell
 • virtuel

Gefunden Synonyme virtuell in anderen Sprachen

 1. Swedish
  skenbar[sken-], antagen[sken-], virtuell[sken-], potentiell[potentiell], fingerad[låtsad], spelad[låtsad], påstådd[låtsad], fiktiv[låtsad], overklig[låtsad], fantastisk[låtsad], imaginär[låtsad], illusorisk[låtsad], plausibel[låtsad], till synes[låtsad], apparent[låtsad], naturlig[medfödd], inre[medfödd], del av[medfödd], ingående[medfödd], egentlig[medfödd], immanent[medfödd], endogen[medfödd], latent[medfödd], inneboende[medfödd]

Synonym für virtuell | Bedeutung, Antonym, Fremdwort, Gegenteil

Antonymlisten virtuell

Zur Zeit haben wir kein Antonym für virtuell